Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Helsinki group s.r.o., IČ: 26840421 se sídlem č.p. 279, 739 53 Třanovice, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Helsinki group s.r.o., č.p. 279, 739 53 Třanovice , email: info@timefor.cz, telefon: +420 XXX XXX XXX .Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE A ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Důvod   Účel   Údaje   Zdroj údajů   Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) 
Plnění
smlouvy
Vyřízení objednávky nebo odpověď na
poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Osobní údaje klientů kontaktní
a identifikační údaje klientů
Kontaktní formulář, objednávka zajišťující služby provozování
webu/e-shopu, subdodavatelé
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů*)
Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti a
prevence podvodů a útoků na server
Pseudoanonymizované identifikátory
registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy
Registrace a vytvoření anonymizovaného
ID uživatele, zobrazení stránky s chybou
Služby pro sledování pohybu uživatele na webu
Oprávněný zájem Poskytnutí e-mailu pro vyřízení
platby na platební bráně
E-mailová adresa a informace o objednaném zboží Objednávkový formulář ČSOB


* Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména speciální akce a slevy.
Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje
V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je vyjádřen nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu /odhlášení z newsletteru/

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci heureka.cz - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 02387727

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci sítě zboží.cz -Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685

zajištující služby v oblasti vyřízení platby přes platební bránu - DOPLNIT

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci heureka.cz - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 02387727

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci sítě zboží.cz -Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685

zajištující služby v oblasti vyřízení platby přes platební bránu - GOPAY s.r.o., č.p. 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci heureka.cz - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 02387727

zajištující služby v oblasti správy a vyhodnocení recenzí zákazníků v rámci sítě zboží.cz -Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685

zajištující služby v oblasti vyřízení platby přes platební bránu - GOPAY s.r.o., č.p. 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.